Vítejte na našem webu

 

Naše rodinná firma navazuje již třetí generací na tradici a zkušenosti získané v oblasti geodézie, konkrétně v oblasti Katastru nemovitostí pak od roku 1991.

Mimo geometrických plánů zajišťujeme kompletní geodetický servis během výstavby (zaměření polohopisu a výškopisu pro projekt, vytýčení stavby, podklady pro kolaudační řízení, tj. zaměření skutečného provedení stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, aj.)

Jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr mohu ověřovat výsledky zeměměřických činností prováděných v katastru nebo investiční výstavbě kulatým razítkem se státním znakem.

Jako jedna z mála firem na trhu nabízíme zaměření novostavby do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky bez jakýchkoliv zvláštních rychlostních příplatků.

Při realizaci zakázek využíváme nejmodernější technologie, jako je například 3D laserový skener, bezhranolová one-man totální stanice, přesná geodetická GPS aparatura s možností získávání polohy z více systémů pro zvýšení přesnosti nebo digitální nivelační přístroj, které nám umožňují zkracovat dobu potřebnou na zpracování vašich požadavků a tím se stáváme jednou z nejrychlejších firem na zpracování geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení staveb v kraji.

Novinky

01.10.2010 08:25
Jelikož jsme společnost, která bere ohled na moderní trendy a technologie, rozhodli jsme se opustit dosavadní banku a přejít k moderní bance...
09.04.2010 11:32
V rámci rozšiřování našich služeb klientům, nabízíme v rámci zpracování geometrického plánu i možnost našim zákazníkům pomoc při vyplňování...
08.04.2010 09:17
Od počátku roku 2010 je možné předávat výsledky zeměměřických činností katastrálním úřadům v elektronické podobě ověřené elektronickým podpisem. V...
02.07.2009 12:52
Dne 1.7.2009 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb, kterým se zavádějí datové schránky (DS). Jelikož se snažíme rychle zavádět nové technologie a...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Tento QR kód vám uloží kontaktní informace do telefonu

V případě potřeby můžete obrázek zvětšit.

Klikněte pravým tlačítkem a zvolte "Zobrazit obrázek"

Počet přístupů na nové stránky

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz