Novinky

30.07.2019 09:10
Při rekonstrukci stavebního objektu je nezřídka potřeba komplexního zaměření stávajícího stavu. 3D skenování umožňuje zachytit s velmi vysokou přesností každý detail. Na základě výsledků laserového 3D skenování lze vytvářet prostorové modely, které mohou sloužit pro přesné plánování nebo velmi...
22.03.2017 17:44
Pokud sledujete úřední desku svého obecního úřadu, tak se s předstihem můžete dovědět, zda se ve vaší obci nechystá revize katastru. To je úkon, kdy se pracovníci katastrálního úřadu snaží uvést do souladu evidovaný stav katastru se skutečností. Pokud jste provedli nějaké změny na svých...
20.11.2014 15:44
Stavební právní předpisy (Stavební zákon a prováděcí vyhlášky) stanovují, jaké úkony a činnosti je potřeba provést před započetím stavby, během realizace a po dokončení stavby. K tomu i stanovuje, kdo tyto úkony a činnosti smí provádět a jaké dokumenty z těchto činností bude nutné...
01.11.2013 21:35
Při přípravě a provádění stavby budete potřebovat naše služby několikrát. Před zpracováním projektu je potřeba zaměřit skutečný stav pozemku. Výsledek tohoto zaměření slouží projektantovi, aby Váš dům na pozemek správně umístil, nebo změnil jeho dispozici. Než se se stavbou započne, je potřeba...
03.06.2013 10:05
Kromě stávajících možností, jak se s námi spojit při konzultaci nebo objednání geodetických prací, přidáváme možnost využití VoIP a i s tím související novou pevnou linku. Můžete tedy nově volit i mezi číslem 399 499 744 a VoIP 694098@sip.odorik.cz (ze sítě odorik *694098). Věříme, že tyto...
24.04.2013 14:25
Vzhledem k tomu, že se konečně umoudřilo počasí a je tak možné začít realizovat některé odkládané plány, jsme se rozhodli, že Vám vyjdeme vstříc a realizaci těchto Vašich plánů podpoříme slevou na vyhotovení geometrického plánu ve výši 15%. Zároveň stále platí, že stavby zaměříme do 3 pracovních...
03.04.2013 08:37
Díky využívání moderní měřické techniky jsme schopni měření realizovat ve velice krátké době a s vysokou přesností. Nyní jsme vyvinuli vlastní software pro následné zpracování výškových měření a jsme tak schopni poskytnout výsledky prakticky ihned po uložení měřených dat z přístroje do...
17.12.2012 22:55
Další oblastí, ve které chceme Vám, našim zákazníkům, nabídnout lepší služby, je výškové měření. Proto jsme doplnili stávající vybavení o nový digitální nivelační přístroj, se kterým jsme schopni určovat výšky a převýšení s přesností 1.5mm. Zároveň je tento přístroj schopen odečítat měřené...
29.08.2012 22:28
Ode dneška je možno ke komunikaci s námi používat novou emailovou adresu, která vychází z adresy internetových stránek. Pokud se tedy s námi budete chtí spojit emailem, např. zaslat podklady pro vyhotovení geometrického plánu, můžete tak učinit na adresu info@gpkminek.cz
19.06.2012 14:05
Díky tomu, že nejsme plátci DPH, jsou naše služby levnější o 20% než u firem, které DPH platí. Na jednom geometrickém plánu tak můžete ušetřit více než 1000,-Kč.
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz