Revize katastru

22.03.2017 17:44

Pokud sledujete úřední desku svého obecního úřadu, tak se s předstihem můžete dovědět, zda se ve vaší obci nechystá revize katastru. To je úkon, kdy se pracovníci katastrálního úřadu snaží uvést do souladu evidovaný stav katastru se skutečností.

Pokud jste provedli nějaké změny na svých nemovitostech a řádně jste je nenahlásili katastrálnímu úřadu, je možné, že Vás během revize vyzve katastrální úřad k předložení potřebných listin k provedení změny i v evidenci katastru.

Pokud je provedená změna na Vaší stavbě takového charakteru, že se změní její půdorys, je pro zápis takové změny do evidence potřeba stavbu zaměřit a doložit  geometrický plán! Jelikož katastrální úřad stanovuje většinou třicetidenní lhůtu, není moc času. My Vám nabízíme velmi rychlé zpracování geometrického plánu přesně podle požadavků katastru tak, abyste vše stihli ve stanovených termínech a nemuseli se obávat následků.

Kontaktujte nás co nejdříve, jelikož při vyřizování takovýchto záležitostí není nikdy času nazbyt!

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz