Provádíme 3D skenování

30.07.2019 09:10

Při rekonstrukci stavebního objektu je nezřídka potřeba komplexního zaměření stávajícího stavu. 3D skenování umožňuje zachytit s velmi vysokou přesností každý detail. Na základě výsledků laserového 3D skenování lze vytvářet prostorové modely, které mohou sloužit pro přesné plánování nebo velmi podrobnou dokumentaci stavu, deformací či defetků. Zpracované 3D modely umožňují i jejich (vý)tisk na stále populárnějších 3D tiskárnách, což v procesu zpracování architektonických nebo jiných navazujících studií může velmi pomoci a zkrátit potřebný čas.

Nyní touto moderní technologií na rychlý sběr velkého množství přesných prostorových dat disponujeme i my a tím Vám můžeme všechny výše zmíněné produkty nabídnout.

 

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz