GPS služby geodetickým firmám

18.07.2008 12:45

Od začátku roku 2008 disponujeme vlastní GPS aparaturou Trimble R6. Za první půlrok jsme získali dostatečné zkušenosti měření metodami GPS a proto můžeme naše služby nabídnout i ostatním geodetickým firmám, které zatím nemají k dispozici vlastní GPS.

Během prvního půlroku jsme, kromě vlastních prací (zhušťování sítě stanovisek, zaměřování podrobných bodů polohopisů, vytyčování podrobných bodů a výškopisná měření), zaměřili pro jinou geodetickou firmu skupinu stanovisek v obtížněji dostupném prostoru, kde by klasické terestrické měření nebylo efektivní. Spokojenost s pracemi byla na obou stranách, takže to opravdu umíme. :-)

Kontakt

Ing. Martin Kmínek Geodetické práce Nová 1907/41
České Budějovice
370 01
774 564 635
(774 KMI NEK)

399 499 744

ID datové schránky: 74kd5yy
info@gpkminek.cz